Základní modul 12 x 4 m (48m2) s možností rozšíření o další moduly (96m2; 144m2 zastavěné plochy)